Bestuurlijke conferentie aanpak milieucriminaliteit

Programma

Maandag 29 januari 2024, Villa Jongerius

13.00 Opening en welkom
13.05 Aftrap
13.25 Urgentie van de aanpak van milieucriminaliteit
14.00 Acties en maatregelen vanuit het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel (IBP)
14.20 Verplaatsing naar deelsessies en korte pauze
14.40 Deelsessies (Deelsessie 4: ‘Samenwerken in industrie- en buitengebieden’ is te volgen via de livestream)
15.30 Verplaatsing naar plenaire zaal en korte pauze
15.45 Panel van betrokken partners
16.25 Afsluitende reflectie

Call Now Button